ไม่มีสินค้าในตะกร้า

เข้าวัดทำบุญ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นหรือเปล่า?

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี ในบรรดาผู้ป่วยโรคมะเร็งพบว่ามีอาการป่วยทางร่างกายน้อยลงและสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังพบด้วยว่าคนที่มีส่วนร่วมทางศาสนานอนหลับได้ดีและนานขึ้น

2

ศาสนาช่วยให้นอนหลับดีขึ้น

ในทางจิตวิทยาศาสนาช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจ ปัญหาทางจิตหลายอย่าง เช่น โรคซึมเศร้า ถูกผูกติดอยู่กับเรื่องของการนอนหลับ ซึ่งตามรายงานวิจัยพบว่าศาสนาช่วยเยียวยาความทุกข์และทำให้จิตใจสงบสุขมากขึ้น ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางจิตจึงลดลง และเมื่อความเครียดลดลงก็ทำให้การนอนหลับดีขึ้น

นอกจากนี้คำสอนของหลายศาสนายังช่วยป้องกันการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้มีผลกระทบโดยรวมต่อการนอนหลับ

ศาสนายังช่วยป้องกันความเครียด ความเครียดจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจและเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ (รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ) ในทำนองเดียวกันคนที่นอนหลับดีก็มักจะเป็นคนเคร่งศาสนา ตัวอย่างเช่น คนที่นอนหลับดีก็อยากที่จะลุกขึ้นมาทำกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า ขณะคนที่นอนไม่ค่อยหลับก็จะรู้สึกไม่อยากลุกขึ้นมาทำกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้าเท่าไร

อ่านบทความเพิ่มเติม: นอนหลับอย่างไรให้ดีขึ้น: เคล็ดลับการนอนหลับจากทั่วโลก

อ้างอิง:

Wiley

Sciencedirect

Psychologytoday