ช้อปที่นอนใหม่รับซัมเมอร์ เพื่อเติมเต็มความสบายให้คุณในหยุดยาวนี้ กับไอเทมลดสูงสุดกว่า50% ลดเพิ่มสูงสุดกว่า 1,000 บาท* วันนี้ – 27 เมษายน 2567 นี้เท่านั้น
logonew
ตะกร้าสินค้า

No products in the cart.

Return To Shop
0.00฿ 0
ระยะเวลาโปรโมชั่น 3.3 Mega Sale
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

Certipur คืออะไร ? ทำไมถึงเป็นมาตรฐานที่ควรจะต้องมีในเครื่องนอนในบ้าน

Certipur

Certipur คืออะไร ทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องนอนที่คุณควรมองหา

Certipur คืออะไร

CertiPUR

CertiPUR-US® เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เตียงนอน เครื่องนอน และเฟอนิเจอร์ในครัวเรือนที่มีองค์ประกอบหลักเป็นโฟม flexible polyurethane foam (โฟมที่ผลิตจากสารจำพวก polyurethane และมีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ดี)
CertiPUR-US® ถูกจัดตั้งโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการริเริ่มให้มีการใช้เครื่องหมาย CertiPUR-US® เพื่อรับรองความปลอดภัยของโฟมในผลิตภัณฑ์เตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไม่ให้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต โดยที่สารเคมีที่ CertiPUR-US® กำหนดนั้นเป็นสารเคมีที่มีผลข้างเคียงในการก่อมะเร็ง ส่งผลร้ายแรงในระดับพันธุกรรมและเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ โฟมที่จะได้รับการรับรองจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวดในด้านการปลดปล่อยสารพิษ สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบและความคงทน ซึ่งกระบวนการทดสอบและการวิเคราะห์ผลจะถูกกระทำโดยห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ

กระบวนการขอรับการรับรองจาก CertiPUR ได้ถูกพัฒนาโดยผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโฟมพร้อมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักสิ่งแวดล้อม นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือและผู้นำทางในอุตสาหกรรมเครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ CertiPUR ได้รับการทดสอบในด้านการปลดปล่อยสารพิษและกระบวนการในการทดสอบสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก เช่น Eco-label (EU), LGA (Germany), OkoTex 100 (Class IV Mattress) EUI, Blue Angel (Netherlands), IKEA, AQS Greenlabel and BIFMA criteria.


โดย CertiPUR-US®  สามารถรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้

 • เตียงนอน
 • เฟอร์นิเจอร์และหมอนอิง
 • เปลเด็กอ่อน
 • หมอน
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นรองนอน เป็นต้น

โฟมที่ถูกรับรองด้วย CertiPUR-US® สามารถกล่าวอ้างได้ว่า

 • ผลิตโดยไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนในบรรยากาศ
 • ผลิตโดยไม่มีสารป้องกันการติดไฟ เช่น PBDEs TDCPP หรือ TCEP (Tris”)
 • ไม่มีองค์ประกอบของปรอท ตะกั่ว และสารโลหะหนัก
 • ไม่มี phthalates ตามข้อกำหนดของ Consumer Product Safety Commission
 • มีการปลดปล่อยสารระเหย VOC (Volatile Organic Compound) ไม่เกินปริมาณที่กำหนดสำหรับบริเวณในบ้าน (น้อยกว่า 0.5 ส่วนในล้านส่วน)
 • ผลิตโดยไม่มีสาร chlorofluorocarbons (CFCs)
 • ผ่านการทดสอบในด้านการปลดปล่อยสารพิษและความคงทน

ซึ่งเราขอขยายความสารต้องห้ามดังนี้

 

 • Ozone Depletion and CFCs (สารทำลายชั้นโอโซนและ CFCs)

 

ดังที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่าชั้นโอโซนอยู่สูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ มีหน้าที่หลักในการป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ ตามพิธีสารมอนทรีออลในปี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนออกทั้งหมดในกระบวนการผลิตและ CertiPur ก็ปฏิบัติตามพิธีสารนี้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัณลักษณ์ของ Certipur อยู่ จะไม่มีสารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซนโดยเฉพาะสารจำพวก CFCs อย่างแน่นอน

 

 • Flame Retardant (สารป้องกันการติดไฟ)

 

ในอดีตสาร Polybrominated Diphenylethers (PDBEs) ถูกเติมเข้ามาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานป้องกันการติดไฟ ซึ่ง The Environmental Protection Agency (EPA) ในสหรัฐอมเริกาได้ประกาศเลิกใช้ไปในปี พ.ศ. 2548 เนื่องจากมีการค้นพบว่าสามารถก่อให้เกิดความบกพร่องในระดับพันธุกรรม ก่อมะเร็ง และอันตรายร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ อีกทั้งยังรวมไปถึงสารป้องกันการติดไฟตัวอื่นๆ อีก เช่น TCEP หรือ TDCPP เป็นต้น ซึ่งสารป้องกันการติดไฟยังมีอีกมากมายและถูกกำหนดรายชื่อโดย Globally Harmonized System (GHS) องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดระเบียบการใช้สารเคมีอันตรายและออกมาตรฐานเครื่องหมาย รวมถึงคู่มือการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมคมีทั่วโลก

 

 • Mercury, Lead, and Heavy Metal (ปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก)

 

ถึงแม้ว่าสารโลหะหนักจะไม่ได้เป็นเป็นองค์ประกอบในการผลิตโฟม แต่จากการตรวจสอบกลับพบว่ามีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักอยู่ในบางผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม ซึ่ง CertiPur สามารถตรวจสอบได้ถึงระดับโมเลกุลและยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนมาจากแหล่งไหนของโลก  อีกทั้ง CertiPur ได้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ CertiPur อยู่ จะต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักทุกชนิดในผลิตภัณฑ์ที่ CertiPur ได้รับรองไว้

 

 • Formaldehyde

 

เหมือนกับกรณีของสารโลหะหนักที่ฟอร์มัลดีไฮด์ (หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ “สารดองศพ”) ไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตโฟม แต่ก็ยังมีการตรวจพบว่ามีปนเปื้อนอยู่บ้าง โดยสารฟอร์มัลดีไฮด์ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในบ้าน ดังนั้น CertiPur จึงรับรองได้ว่าไม่มีการใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์

 

 • Made without prohibited phthalates (ไม่มีสารต้องห้าม phthalates)

 

Phthalates (อ่านว่า ทาล-เลท) เป็นสารที่ใช้ในการเพิ่มความนุ่มในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน โดยในปี พ.ศ. 2552 The Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA or HR 4040) เป็นองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสินค้าที่ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในอเมริกา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กและ CertiPur ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย CertiPur สามารถวางใจได้ว่าปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคน ทุกช่วงวัยในครอบครัวอย่างแน่นอน

 

 • Low emission (low VOCs, มีการปลดปล่อยสารระเหยอันตรายในระดับต่ำ) 

 

Volatile Organic Compounds (VOCs, สารระเหยอินทรีย์) เป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ การปลดปล่อยสารระเหยในบ้านเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเราอาศัยอยู่ในบ้านตลอดเวลา โดยจะถูกทดสอบด้วย International Organization for Standardization หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ISO จะทำการตรวจวัดการปลดปล่อยสารระเหยจากผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 72 ชั่วโมง และผลการทดสอบที่ได้ต้องน้อยกว่า 0.5 ส่วนในล้านส่วน (less than 0.5 parts per million) ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ และไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายหรือก่อให้เกิดมลพิษภายในบ้านอย่างแน่นอน

CertiPUR-US® กำหนดให้ผู้ผลิตโฟมต้องมีการทวนสอบกระบวนการผลิตทุกปีเพื่อรักษามาตรฐานและคงสัญลักษณ์ไว้


มั่นใจกับที่นอน Lunio

ที่นอนยางพาราแท้ไฮบริด Lunio Gen 2

ที่นอนยางพาราแท้ Lunio Gen 2 ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรอง จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับคนไทย เป็นเครื่องนอนที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีที่เป็นอันตราย ต่อคุณและทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอน

บทความคลังความรู้อื่น ๆ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า