ไม่มีสินค้าในตะกร้า

คู่มือ Affiliate

การเข้าสู่ระบบ

Screen Shot 2021 04 20 at 2.51.16 PM

คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://lunio.co.th/affiliate-area/

หากท่านอยากเป็น Affiliate ของเรา ท่านสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซตและรอรับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของเรา

Screen Shot 2021 04 17 at 5.14.43 PM

Link ของคุณ

Screen Shot 2021 04 20 at 2.44.47 PM

วิธีสร้าง Link ของคุณ
!! สำคัญ !! หากคุณไม่สร้างและแชร์ Affiliate Link ของท่าน ระบบจะไม่สามารถบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเพราะคุณ และทางเราไม่สามารถชำระเงินให้คุณในกรณีใดก็ตาม

 1. กรอก URL ของหน้าที่ท่านประสงค์ให้ลูกค้าเข้าถึง เช่น
  • หน้าขายที่นอน: https://lunio.co.th/product/mattress
  • หน้าขายหมอน Hybrid: https://lunio.co.th/product/hybrid-pillow/
  • หน้าขายหมอน Ergo: https://lunio.co.th/product/ergo-pillow/
  • หน้าขายหมอน Cloud: https://lunio.co.th/product/cloud-pillow/
  • หน้าโปรโมชั้น (เปลี่ยนทุกเดือน): https://lunio.co.th/promotion/
 2. กดปุ่ม สร้าง URL
 3. คัดลอก URL การอ้างอิงเพื่อเผยแพร่บนบัญชีเครือข่ายโซเชียลของท่าน
Screen Shot 2021 04 17 at 5.17.49 PM
Screen Shot 2021 04 17 at 5.19.49 PM

ภาพรวม

Screen Shot 2021 04 17 at 10.18.20 PM
Screen Shot 2021 04 20 at 2.45.35 PM

การอ้างอิงที่ไม่ได้รับการยืนยัน คือ จำนวนรายการที่เกิดชึ้นและรอการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่

รายการที่ได้รับการยืนยัน คือ จำนวนรายการที่เกิดชึ้นและรอการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่

บันทึกการเข้าชม คือ จำนวนครั้งที่คนเข้าถึงเว็บไซต์ ทางลิงค์ของคุณ

อัตรารายการซื้อขาย คือ อัตรารายการที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ ผ่านลิงค์ของคุณ

รายได้ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน คือ รายได้ที่รอการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่

รายได้ที่ได้รับการยืนยัน คือ รายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรายได้ที่บริษัทได้ชำระให้แก่ท่าน

อัตราค่าคอมมิชชัน คือ อัตราค่าคอมมิชชันต่อทุกรายการ

แคมเปญ คือ ชื่อแคมเปญ

บันทึกการเข้าชม คือ จำนวนครั้งที่คนเข้าถึงเว็บไซต์ทางลิงค์ของคุณ

ลิงค์ที่ไม่ซ้ำกัน คือ จำนวนลิงค์ของคุณที่ไม่ซํ้ากัน

เกิดการซื้อขาย คือ จำนวนรายการที่เกิดการซื้อขาย

อัตรารายการซื้อขาย คือ อัตรารายการที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านลิงค์ขแงคุณ

สถานะยอดขาย

Screen Shot 2021 04 17 at 10.18.39 PM
Screen Shot 2021 04 20 at 2.45.52 PM

ข้อมูลอ้างอิง คือ ข้อมูลรายการเพื่อการอนุมัติ

จำนวน คือ จำนวนค่าคอมมิชชันต่อรายการ

รายละเอียด คือ สินค้าที่ลูกค้าที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านลินค๋ของท่านซื้อ

สถานะ คือ รายการได้รับการอนุมัติหรือยัง

วันที่ คือ วันที่และเวลารายการ

การจ่ายเงินอ้างอิง

Affiliate Payout
Screen Shot 2021 04 20 at 2.46.12 PM

วันที่ คือ วันที่และเวลารายการ

จำนวน คือ จำนวนค่าคอมมิชชันต่อรายการ

วิธีการชำระเงิน คือ ทางบริษัทจะทำการโอนเข้าบัญชีของท่านตามจำนวนที่สะสมเป็นรายเดือน

สถานะ คือ รายการได้รับการอนุมัติหรือยัง

บันทึกการเข้าชม

Affiliate Visit
Screen Shot 2021 04 20 at 2.46.29 PM

URL คือ URL ทั้งหมดที่ท่านได้เผยแพร่

การอ้างอิง URL คือ ผู้เข้าชมเข้ามาโดยตรงหรืออ้อม

เกิดการซื้อขาย คือ การเข้าชมได้เกิดการซื้อขายหรือไม่

วันที่ คือ วันที่และเวลารายการ