ธนาคารที่ร่วมรายการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา First Choice

วิธีการผ่อน 0%
10 เดือนกับ 2C2P

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้ด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

ธนาคารที่ร่วมรายการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา First Choice

วิธีการชำระเงิน

ระวัง!!! ถ้าคุณไม่ตามข้อ 8 – 9 คุณลูกค้าจะชำระเต็มจำนวน

เลือก ที่นอน LUNIO
เลือก ขนาดที่นอน
เลือก ใส่ตะกร้าสินค้า
เลือก เช็คเอาท์
กรอกขอมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม แล้วเลือก ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อน 0% 10 เดือน ผ่าน 2C2P
เลือก สั่งซื้อ
เลือก ชำระเงินผ่าน 2C2P
เลือก ระบบการผ่อนชำระ
เลือก ผ่อน 10 เดือนดอกเบี้ย 0% กรอกขอมูลบัตรของคุณ แล้วกดดำเนินการต่อ

วิธีการชำระเงิน

ระวัง!!! ถ้าคุณไม่ตามข้อ 8 – 9
คุณลูกค้าจะฉำระเต็มจำนวน
เลือก ข้อความเมนู
เลือก ที่นอน LUNIO
เลือก ขนาดที่นอนของคุณ
เลือก ใส่ตะกร้าสินค้า
เลือก เช็คเอาท์
กรอกขอมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม
เลือก ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อน 0% 10 เดือน ผ่าน 2C2P
เลือก สั่งซื้อ
เลือก ชำระเงินผ่าน 2C2P
เลือก ระบบการผ่อนชำระ
กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และ
เลือก ดำเนินการต่อ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือภายหลังจากการชำระเงิน กรุณาติดต่อเราซึ่งให้บริการได้ตลอดเวลาทำการ

สั่งซื้อที่นอน

Experience Lunio

Our Mattress

Our Reviews

Lunio Cloud Factory

Experience Lunio

Customer Reviews

Our Mattress

Lunio Cloud Factory