วิธีการผ่อน 0%
10 เดือนกับ 2C2P

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้ด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

ธนาคารที่ร่วมรายการ

ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา First Choice

วิธีการใช้บัตรเครดิตผ่อนสินค้า 0% 10 เดือน

ระวัง!!! ถ้าคุณไม่ตามข้อ 8 – 9 คุณลูกค้าจะชำระเต็มจำนวน

ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ที่นอน LUNIO
ผ่อนที่นอน
เลือก ขนาดที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ใส่ตะกร้าสินค้า
ผ่อนที่นอน
บัตรเครดิตผ่อน 0% 10 เดือน 2c2p ขั้นตอนที่ 3
ผ่อนที่นอน
เลือก เช็คเอาท์
ผ่อนที่นอน
กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม แล้วเลือก ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อน 0% 10 เดือน ผ่าน 2C2P
ผ่อนที่นอน
เลือก สั่งซื้อ
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ชำระเงินผ่าน 2C2P
ผ่อนที่นอน
เลือก ระบบการผ่อนชำระ
ผ่อนที่นอน
เลือก ผ่อน 10 เดือนดอกเบี้ย 0% กรอกข้อมูลบัตรของคุณ แล้วกดดำเนินการต่อ
ผ่อนที่นอน

วิธีการใช้บัตรเครดิตผ่อนสินค้า 0% 10 เดือน

ระวัง!!! ถ้าคุณไม่ตามข้อ 8 – 9
คุณลูกค้าจะฉำระเต็มจำนวน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ข้อความเมนู
ผ่อนที่นอน
เลือก ที่นอน LUNIO
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ขนาดที่นอนของคุณ
ผ่อนที่นอน
เลือก ใส่ตะกร้าสินค้า
ผ่อนที่นอน
เลือก เช็คเอาท์
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
กรอกขอมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม
ผ่อนที่นอน
เลือก ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อน 0% 10 เดือน ผ่าน 2C2P
ผ่อนที่นอน
เลือก สั่งซื้อ
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ชำระเงินผ่าน 2C2P
ผ่อนที่นอน
ผ่อนที่นอน
เลือก ระบบการผ่อนชำระ
ผ่อนที่นอน
กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และ
เลือก ดำเนินการต่อ
ผ่อนที่นอน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือภายหลังจากการชำระเงิน กรุณาติดต่อเราซึ่งให้บริการได้ตลอดเวลาทำการ

สั่งซื้อที่นอน

Experience Lunio

Our Mattress

Our Reviews

Lunio Cloud Factory

Experience Lunio

Customer Reviews

Our Mattress

Lunio Cloud Factory